správna rada        muži        ženy        mládež        hráči        sezóna 2018/2019

ARCHÍVNE STRÁNKY 2018/2019
A-družstvo dorastenky     A-družstvo žiaci

____________________________

krátke info

Ø stolnotenisová prípravka

Ø žiacke súťaže

Ø tréningy 4x týždenne

____________________________

stolnotenisový materiál

____________________________

partneri

update: 01.08.2019

© 2008-2019 TIGEO

 

A-družstvo žiaci

A-družstvo žiakov TTC Majcichov hralo v sezóne 2018/2019 svoje stolnotenisové stretnutia v najvyššej súťaži Majstrovstiev Trnavského kraja – 1. lige. Družstvo tvorili až na jednu výnimku žiaci Základnej školy Jána Palárika v Majcichove, ktorí patrili do vekovej kategórie mladší a najmladší žiaci. Žiaci A-družstva sa zároveň zúčastňovali aj regionálnych mládežníckych turnajov, turnajov Slovenského pohára mládeže a medzinárodných turnajov. Organizačným vedúcim družstva bol Samuel Domin a trénerom Tibor Kollár.

Základnú zostavu A-družstva žiakov v sezóne 2018/2019 tvorili Ján Sládkovič, Adam Falath, Ema Dominová, Ema Mažgútová a Nela Kopáčiková.

Cieľom žiackeho A-družstva v sezóne 2018/2019 bolo pomýšľať na udržanie sa v súťaži žiackej 1. ligy, čo sa však po odchode dvoch hráčov nepodarilo. Hlavným cieľom je však výkonnostne napredovať v súťažiach žiackeho stolného tenisu v rámci Slovenska najmä medzi najmladšími žiakmi a postupovať v rebríčku jednotlivcov čo najvyššie. Dôvodom činnosti žiackych družstiev je pritiahnuť najmenšie deti k tejto hre, tak typickej pre Majcichov. Aj preto Table Tennis Club Majcichov pozýva všetkých chlapcov a dievčatá – prvákov a druhákov na tréningy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 17.00 hod. do telocvične ZŠ J. Palárika v Majcichove.

A-družstvo žiakov