o klube        správna rada        muži        ženy        mládež        hráči        aktuálna sezóna        fotoalbum        archív        kontakt

A-družstvo dorastenky     A-družstvo žiaci

____________________________

krátke info

Ø stolnotenisová prípravka

Ø žiacke súťaže

Ø tréningy 4x týždenne

____________________________

stolnotenisový materiál

____________________________

partneri

update: 01.01.2021

© 2008-2021 TIGEO

 

A-družstvo žiaci

A-družstvo žiakov TTC Majcichov hráva v sezóne 2020/2021 svoje stolnotenisové stretnutia v druhej najvyššej súťaži Majstrovstiev Trnavského kraja – 2. lige. Družstvo tvoria žiaci základných škôl v Majcichove, Abraháme a Vlčkovciach, väčšina z nich patrí do vekovej kategórie najmladší a mladší žiaci. Žiaci A-družstva sa zároveň zúčastňujú aj regionálnych mládežníckych turnajov, turnajov Slovenského pohára mládeže a medzinárodných turnajov. Organizačným vedúcim družstva bol Samuel Domin a trénerom Tibor Kollár.

Základnú zostavu A-družstva žiakov v sezóne 2020/2021 tvoria Ema Mažgútová, Ema Dominová, Nela Kopáčiková, Adam Falath a Matej Koška.

Cieľom žiackeho A-družstva v sezóne 2020/2021 pomýšľať aj na najvyššie umiestnenia v súťaži žiackej 2. ligy, ktorá je však ovplyvnená pandémiou koronavírusu COVID-19, pričom družstvo je po dvoch odohratých kolách na 1. mieste. Hlavným cieľom je však výkonnostne napredovať v súťažiach žiackeho stolného tenisu v rámci Slovenska najmä medzi najmladšími žiakmi a postupovať v rebríčku jednotlivcov čo najvyššie. Dôvodom činnosti žiackych družstiev je pritiahnuť najmenšie deti k tejto hre, tak typickej pre Majcichov. Aj preto Table Tennis Club Majcichov pozýva všetkých chlapcov a dievčatá – prvákov a druhákov na tréningy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 17.00 hod. do telocvične ZŠ J. Palárika v Majcichove.

A-družstvo žiakov