o klube        správna rada        muži        ženy        mládež        hráči        aktuálna sezóna        fotoalbum        archív        kontakt

A-družstvo žiaci     B-družstvo žiaci     C-družstvo žiaci

____________________________

krátke info

Ø stolnotenisová prípravka

Ø žiacke súťaže

Ø tréningy 4x týždenne

____________________________

stolnotenisový materiál

____________________________

partneri

update: 01.08.2023

© 2008-2023 TIGEO

 

A-družstvo žiaci

A-družstvo žiakov TTC Majcichov hralo v sezóne 2022/2023 svoje stolnotenisové stretnutia v najvyššej súťaži Majstrovstiev Trnavského kraja – 1. lige. Družstvo tvorili žiaci základných škôl v Majcichove, Abraháme a Trnave-Modranke, ktorí patrili do všetkých troch vekových kategórií – najmladší, mladší a starší žiaci. Žiaci A-družstva sa zúčastňovali aj regionálnych mládežníckych turnajov a turnajov Slovenského pohára mládeže. Organizačným vedúcim družstva bol Samuel Domin a trénermi Tibor Kollár a Róbert Kollár st.

Základnú zostavu A-družstva žiakov v sezóne 2022/2023 tvorili Ema Dominová, Nela Kopáčiková a Matej Koška.

Cieľom žiackeho A-družstva bolo udržať sa v súťaži žiackej 1. ligy, čo sa aj podarilo, pričom družstvo skončilo na 6. mieste. Hlavným cieľom je však výkonnostne napredovať v súťažiach žiackeho stolného tenisu v rámci Slovenska najmä medzi najmladšími žiakmi. Dôvodom činnosti žiackych družstiev je pritiahnuť najmenšie deti k tejto hre, tak typickej pre Majcichov. Aj preto Table Tennis Club Majcichov pozýva všetkých chlapcov a dievčatá – prvákov a druhákov na tréningy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 17.00 hod. do telocvične ZŠ J. Palárika v Majcichove.

A-družstvo žiakov