správna rada        muži        ženy        mládež        hráči        sezóna 2020/2021

ARCHÍVNE STRÁNKY 2020/2021
Žiaci

____________________________

krátke info

Ø stolnotenisová prípravka

Ø žiacke súťaže

Ø tréningy 4x týždenne

____________________________

stolnotenisový materiál

____________________________

partneri

update: 01.08.2021

© 2008-2021 TIGEO

 

A-družstvo žiaci

A-družstvo žiakov TTC Majcichov hralo v sezóne 2020/2021 svoje stolnotenisové stretnutia v druhej najvyššej súťaži Majstrovstiev Trnavského kraja – 2. lige. Družstvo tvorili žiaci základných škôl v Majcichove, Abraháme a Vlčkovciach, väčšina z nich patrila do vekovej kategórie najmladší a mladší žiaci. Žiaci A-družstva sa zároveň zúčastňovali aj regionálnych mládežníckych turnajov, turnajov Slovenského pohára mládeže a medzinárodných turnajov. Organizačným vedúcim družstva bol Samuel Domin a trénerom Tibor Kollár.

Zostavu A-družstva žiakov v sezóne 2020/2021 tvorili Ema Mažgútová, Ema Dominová, Nela Kopáčiková, Adam Falath a Matej Koška.

Cieľom žiackeho A-družstva v sezóne 2020/2021 bolo pomýšľať aj na najvyššie umiestnenia v súťaži žiackej 2. ligy, ktorá však bola ovplyvnená pandémiou koronavírusu COVID-19. Súťaž bola nakonec zrušená, pričom družstvo bolo po dvoch odohratých kolách na 1. mieste. Hlavným cieľom je však výkonnostne napredovať v súťažiach žiackeho stolného tenisu v rámci Slovenska najmä medzi najmladšími žiakmi. Dôvodom činnosti žiackych družstiev je pritiahnuť najmenšie deti k tejto hre, tak typickej pre Majcichov. Aj preto Table Tennis Club Majcichov pozýva všetkých chlapcov a dievčatá – prvákov a druhákov na tréningy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 17.00 hod. do telocvične ZŠ J. Palárika v Majcichove.

A-družstvo žiakov