správna rada        muži        ženy        mládež        hráči        sezóna 2021/2022

ARCHÍVNE STRÁNKY 2021/2022
Žiaci

____________________________

krátke info

Ø stolnotenisová prípravka

Ø žiacke súťaže

Ø tréningy 4x týždenne

____________________________

stolnotenisový materiál

____________________________

partneri

update: 01.08.2022

© 2008-2022 TIGEO

 

A-družstvo žiaci

A-družstvo žiakov TTC Majcichov hralo v sezóne 2021/2022 svoje stolnotenisové stretnutia po doplnení v najvyššej súťaži Majstrovstiev Trnavského kraja – 1. lige. Družstvo tvorili žiaci základných škôl v Majcichove a Abraháme, ktorí patrili do vekových kategórií najmladší, mladší a starší žiaci. Z družstva odišli Adam Falath a Ema Mažgútová (odchodom do juniorskej kategórie). Žiaci A-družstva sa zároveň zúčastňovali aj regionálnych mládežníckych turnajov, turnajov Slovenského pohára mládeže a medzinárodných turnajov. Organizačným vedúcim družstva bol Samuel Domin a trénermi Tibor Kollár a Róbert Kollár st.

Základnú zostavu A-družstva žiakov v sezóne 2021/2022 tvorili Ema Dominová, Nela Kopáčiková a Matej Koška.

Cieľom žiackeho A-družstva v sezóne 2021/2022 bola záchrana v najvyššej súťaži žiackej 1. ligy, čo sa mu aj podarilo, keďže družstvo obsadilo 6. miesto. Sezóna však bola ovplyvnená pandémiou koronavírusu COVID-19, pričom sa na základe rozhodnutia KSTZ Trnava odohrala len polovica súťaže. Hlavným cieľom je však výkonnostne napredovať v súťažiach žiackeho stolného tenisu v rámci Slovenska najmä medzi najmladšími žiakmi. Dôvodom činnosti žiackych družstiev je pritiahnuť najmenšie deti k tejto hre, tak typickej pre Majcichov. Aj preto Table Tennis Club Majcichov pozýva všetkých chlapcov a dievčatá – prvákov a druhákov na tréningy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 17.00 hod. do telocvične ZŠ J. Palárika v Majcichove.

A-družstvo žiakov